Leverantörens prislista i BJ:s Pris-simulator:

 

Hämta era utländska leverantörers prislistor och importera dem till Pris-simulatorn.

Ni behöver aldrig mer räkna ut era inköpspriser, Pris-simulatorn gör det åt er.

Lägg till ett schablonpåslag för era fraktkostnader.

Pris-simulatorn konverterar alla valutor till svenska kronor med aktuell valutakurs.

Använd er av tjänsten "Leverantörens Prislista i Pris-simulatorn", kontakta oss för närmare information.


Importera era utländska leverantörers prislistor till Pris-simulatorn. Ni har då alltid deras priser i svenska kronor, och alltid uträknat med en aktuell valutakurs som alltid ligger online.

Skall ni köpa in nya produkter från en leverantör, öppna då bara den aktuella prislistan så ser ni det exakta inköpspriset på produkterna i svenska kronor.

Har leverantören en ny prislista med justerade priser eller har valutakursen ändrats, låt då Pris-simulatorn kontrollera era befintliga försäljningspriser, så de inte helt plötsligt ligger för lågt.

Vi visar er gärna hur ni skapar prislistor i Pris-stimulatorn. Känner ni er osäkra eller att inte tiden räcker till, så har vi givetvis den tjänsten till ett förmånligt pris. Allt vi då behöver från er är en originalprislista från leverantören i aktuell valuta, och inom 1-2 dagar så har ni en fullständig prislista i Pris-simulatorn.

 


Se filmen "Leverantörens prislista"


Vill ni veta mer?