Data- och IT-tjänster

Krav och regler för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
 • Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges för reparation, installation och underhåll av

 • Datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner 
 • Skrivare, skannrar, högtalare och avläsare 
 • Mediaspelare, digitalboxar, blurayspelare och Apple-tv 
 • Paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifi-utrustning 
 • Bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem.

Rutavdrag ges även för arbete med

 • Fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden).
 • Felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram   
 • Enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för

 • Installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler
 • Installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler 
 • Utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
 • Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
 • Reparation eller annat arbete i företagets lokaler 
 • Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.


BJ Sweden logo